Условия поступления в группу

Уважаемые родители!

           Для оформления ребёнка в учреждение дошкольного образования родителям (законным представителям) необходимо представить следующие документы:

·         направление, выданное специалистами Орлевского сельского исполнительного комитета (при себе иметь паспорт, свидетельство о рождении ребёнка);

·         копия свидетельства о рождении ребенка;

·         заявление (заполняется на специальном бланке при обращении к директору);

·         медицинская справка установленного образца;

·         заключение центра коррекционно-развивающего обучения и развития для детей, поступающих в специальные группы для детей с тяжёлыми нарушениями речи.

 

Форма заявления о приёме ребенка в учреждение дошкольного образования

Дырэктару дзяржаўнай  установы адукацыі

“Орлеўская сярэдняя школа імя С.П.Шупені»

Хэлскаму У.У.

_________________________________

(прозвішча, ініцыялы аднаго з законных прадстаўнікоў)

зарэгістраванага па месцы жыхарства

______________________________________

______________________________________

                                                         (адрас)

кантактны тэлефон: ____________________

_______________________________________

 

ЗАЯВА

Прашу залічыць маё дзіця ________________________________________

_____________________________     ________________года нараджэння,  якое пражывае па адрасе: __________________________________________________

___________________________________________________________________,

з  “____” ____________  20___ года  ў   групу інтэграванага навучання і выхавання з беларускай (рускай) мовай навучання, з рэжымам работы  10,5  гадзін.

 

З Статутам установы азнаёмлена (ны).

Абавязаны забяспечваць умовы для атрымання адукацыі і развіцця майго дзіцяці, паважаць іншых удзельнікаў адукацыйнага працэсу, выконваць патрабаванні правіл унутранага распарадку для выхаванцаў, а таксама выконваць іншыя абавязкі, устаноўленыя актамі заканадаўства ў сферы адукацыі, лакальнымі нарматыўнымі прававымі актамі ўстановы адукацыі.

 

Да заявы прыкладаю:

(патрэбнае падкрэсліць)

Накіраванне ва ўстанову

Медыцынскую даведку аб стане здароўя дзіцяці

Заключэнне ўрачэбна-кансультацыйнай камісіі

Заключэнне цэнтра карэкцыйна-развіваючай адукацыі і рэабілітацыі

 

«____» _______________ 2023 г.               ___________/ ___________________

                                                                                                                       (подпіс)                            (расшыфроўка)

 

Форма заявления об освобождении от оплаты(о снижении платы) за питание воспитанников

 

Форма заявления об освобождении от оплаты (о снижении платы) за пользование учебными пособиями

 

Уважаемые родители! 
Если Вы решили отдать своего ребенка в детский сад, отнеситесь к этому со всей ответственностью и подготовьте малыша к предстоящим переменам.

Специалисты нашего  учреждения образования  готовы оказать Вам необходимую помощь и поддержку.
Телефон для справок: 37 3 89.