Режим ограниченного доступа

ПРАВІЛЫ 

ўнутранага     працоўнага    распарадку

дзяржаўнай      установы         адукацыі

“Орлеўская сярэдняя школа імя С.П.Шупені”

1. АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННІ

 1. У адпаведнасці з Канстытуцыяй Рэспублікі Беларусь грамадзянам Рэспублікі Беларусь гарантуецца права на працу як найбольш дастойны спосаб самазацвярджэння чалавека, гэта значыць права на выбар прафесіі, роду заняткаў і работы ў адпаведнасці з прызваннем, здольнасцямі, адукацыяй, прафесійнай падрыхтоўкай і з улікам грамадскіх патрэб, а таксама на здаровыя і бяспечныя ўмовы працы.
 2. Правілы ўнутранага працоўнага распарадку - лакальны прававы акт, які рэгулюе ў адпаведнасці з Працоўным кодэксам Рэспублікі Беларусь, іншымі актамі заканадаўства аб працы працоўны распарадак у наймальніка, у тым ліку парадак прыёму і звальнення работнікаў, асноўныя абавязкі бакоў працоўнага дагавора, рэжым працоўнага часу і часу адпачынку, віды заахвочвання і меры дысцыплінарнага спагнання, якія прымяняюцца да работнікаў
 3. Дадзеныя правілы ўнутранага працоўнага распарадку накіраваны на стварэнне ўмоў, якія садзейнічаюць умацаванню працоўнай дысцыпліны, эфектыўнай працы, рацыянальнаму выкарыстанню рабочага часу.
 4. На падставе Тыпавых правіл унутранага працоўнага распарадку наймальнік з удзелам прафсаюза распрацоўвае свае правілы ўнутранага працоўнага распарадку.
 5. Наймальнікам з’яўляецца дзяржаўная ўстанова адукацыі “Орлеўская сярэдняя школа імя С.П.Шупені”, якой заканадаўствам аб працы прадастаўлена права заключэння і спынення працоўнага дагавора (кантракта) з работнікамі. Работнікамі з’яўляюцца асобы, якія заключылі працоўны дагавор (кантракт) з наймальнікам.
 6. Наймальнік мае права патрабаваць, а работнікі абавязаны выконваць работу, абумоўленую працоўным дагаворам (кантрактам), з падпарадкаваннем унутранаму працоўнаму распарадку.

Зацверджаныя Правілы абавязковыя як для работнікаў, так і для наймальніка.

 1. У выпадку змянення заканадаўства Рэспублікі Беларусь, у сувязі з абгрунтаванымі вытворча-арганізацыйнымі прычынамі, а таксама з мэтай удасканалення рэгулявання працоўных праваадносін наймальнік (дзяржаўная ўстанова адукацыі “Орлеўская сярэдняя школа імя С.П.Шупені”) мае права ўносіць у гэтыя правілы ўнутранага распарадку змяненні і дапаўненні.

Змяненні і дапаўненні ў правілы ўнутранага распарадку ўносяцца загадам кіраўніка, узгадняюцца з прафсаюзным камітэтам. Па рашэнні наймальніка правілы ўнутранага распарадку могуць быць выдадзены ў новай рэдакцыі. Дадзеныя правілы ўнутранага распарадку спыняюць сваё дзеянне ў выпадку прыняцця новых правіл унутранага распарадку.

 1. Правілы ўнутранага працоўнага распарадку размешчаны ва ўстанове адукацыі на інфармацыйным стэндзе, у даступным для агляду работнікамі месцы.

Арыгінал правіла ўнутранага распарадку захоўваецца ў кабінеце дырэктара ўстановы адукацыі.

 

2. ПАРАДАК ПРАЁМУ І ЗВАЛЬНЕННЯ РАБОТНІКА

9. Пры заключэнні працоўнага дагавора (кантракта) пры прыеме на работу наймальнік абавязан патрабаваць, а грамадзянін павінен прадставіць наймальніку:

 пашпарт ці другі дакумент, які падцвярджае асобу, дакументы воінскага ўліку (для ваеннаабавязаных і асоб, якія належаць прызыву на воінскую службу);

працоўную кніжку, аформленую ва ўстаноўленым парадку, за выключэннем работніка, які паступае на работу ўпершыню і сумяшчальніка;

дыплом ці іншы дакумент аб адукацыі і прафесійнай падрыхтоўцы, які падцвярджае наяўнасць права на выкананне дадзенай работы;

накіраванне на працу  для асобных катэгорый работнікаў у адпаведнасці з заканадаўствам;

страхавое пасведчанне;

медыцынскае заключэнне аб стане здароўя;

маладыя спецыялісты – выпускнікі ўстаноў, якія забяспечваюць атрыманне прафесійна-тэхнічнай, сярэдняй спецыяльнай і вышэйшай адукацыі прымаюцца на работу пры наяўнасці накіравання на работу ці даведкі аб самастойным працаўладкаванні;

індывідуальную праграму рэабілітацыі інваліда (для інвалідаў);

дэкларацыю аб даходах і маёмасці, і іншыя дакументы аб пацвярджэнні іншых абставін, якія маюць адносіны да работы, калі іх прадастаўленне прадугледжана заканадаўствам.

Прыём на працу без указаных дакументаў не дапускаецца.

Забараняецца патрабаваць пры заключэнні працоўнага дагавора дакументы, не прадугледжаныя заканадаўствам.

Работнік мае права прадставіць наймальніку  рэкамендацыйнае пісьмо і іншыя дакументы, якія характарызуюць папярэднюю работу.

Наймальнік мае права пры прыёме на работу грамадзяніна патрабаваць характарыстыку з папярэдніх месцаў яго працы, якая выдаецца на працягу сямі каляндарных дзён з дня атрымання адпаведнага запыту.

Пры прыёме на работу работніка ў дзяржаўную арганізацыю наймальнік абавязаны, калі іншае не прадугледжана заканадаўчымі актамі, запатрабаваць:

характарыстыку з папярэдняга месца працы;

характарыстыку з дзяржаўнай арганізацыі, якая з’яўляецца месцам яго працы на працягу папярэдніх пяці год. У выпадку, калі такім месцам працы з’яўлялася некалькі дзяржаўных арганізацый, характарыстыка патрабуецца па апошняму з іх;

звесткі з адзінага банка дадзеных аб правапарушэннях у адносінах да ўсіх прэтэндэнтаў на прыём на работу ва ўстанову адукацыі.

 1. Пры прыёме работніка на работу ці пры пераводзе яго ва ўстаноўленным парадку на іншую работу наймальнік абавязаны ў адпаведнасці з Праграмай уводнага інстуктажу:

10.1. азнаёміць работніка пад роспіс з даручанай работай, умовамі і аплатай працы, растлумачыць яго правы і абавязкі;

10.2. правесці ўводны (пры праёме на работу), пярвічны інструктаж па ахове працы;

10.3. азнаёміць работніка пад роспіс з калектыўным дагаворам, правіламі унутранага працоўнага распарадку і іншымі лакальнымі прававымі актамі, якія рэгламентуюць унутраны працоўны распарадак дзяржаўнай установы адукацыі “Орлеўская сярэдняя школа імя С.П. Шупені”;

10.4. заключыць працоўны дагавор у пісьмовай форме, аформіць заключэнне працоўнага дагавора загадам і аб’явіць яго работніку пад роспіс.

 1. Працоўны дагавор (кантракт) заключаецца ў пісьмовай форме, складаецца ў двух экзэмплярах. Кожная старонка працоўнага дагавора і дадаткаў да яго нумаруецца і падпісваецца работнікам і наймальнікам. Адзін экзэмпляр перадаецца работніку, другі захоўваецца ў наймальніка.

Пры пераводзе на іншую пастаянную работу (артыкул 30 Працоўнага Кодэкса) з работнікам заключаецца працоўны дагавор у адпаведнасці з патрабаваннямі артыкулаў 18 і 19 Працоўнага кодэкса Рэспублікі Беларусь.

 1. Заключэнне, змяненне ўмоў і спыненне працоўнага дагавора афармляецца загадам наймальніка і аб’яўляецца работніку пад роспіс.
 2. Аб прыёме на работу, пераводах на іншую пастаянную работу, звальненні павінны быць унесены ў адпаведнасці з заканадаўствам запісы ў працоўную кніжку работніка ў выпадках, калі яе запаўненне абавязкова.

У дзень звальнення наймальнік абавязаны выдаць работніку працоўную кніжку і  зрабіць з ім канчатковы разлік.

Днём звальнення лічыцца апошні дзень працы.

Калі работнік адсутнічаў на працы ў дзень звальнення, то наймальнік ў гэты ж дзень накіроўвае яму заказное пісьмо з уведамленнем аб неабходнасці атрымання працоўнай кніжкі. Перасылка працоўнай кніжкі поштай з дастаўкай па ўказаным адрасе дапускаецца толькі з пісьмовай згоды работніка. У выпадку, калі работнік быў на працы, але адказваецца атрымаць працоўную кніжку, наймальнік складае акт.

Пасля звальнення работніка яго асабовая справа ва ўстаноўленым парадку афармляецца ў архіў.

3. АБАВЯЗКІ РАБОТНІКАЎ

14. Для работнікаў дзяржаўнай установы адукацыі “Орлеўская сярэдняя школа імя С.П. Шупені” устанаўліваюцца наступныя абавязкі:

14.1. добрасумленна выконваць свае працоўныя абавязкі, у тым ліку выконваць устаноўленыя нормы працы;

14.2. падпарадкоўвацца правілам унутранага працоўнага распарадку, іншым дакументам, якія рэгламентуюць пытанні дысцыпліны працы, выконваць пісьмовыя і вусныя загады наймальніка, якія  не супярэчаць заканадаўству;

14.3. не дапускаць дзеянні, якія перашкаджаюць іншым работнікам выконваць іх працоўныя абавязкі;

14.4. забяспечваць выкананне ўстаноўленых патрабаванняў да якасці выконваемых работ, аказваемых паслуг, захоўваць вытворчую дысцыпліну;

14.5. выконваць устаноўленыя нарматыўнымі прававымі актамі (дакументамі) патрабаванні па ахове працы і бяспечнам вядзенні работ,  карыстацца сродкамі індывідуальнай абароны;

14.6. беражліва адносіцца да маёмасці ўстановы адукацыі, рацыянальна яе выкарыстоўваць, прымаць меры да прадухілення шкоды, выхоўваць у навучэнцаў і выхаванцаў беражлівыя адносіны да маёмасці;

14.7. прымаць меры да тэрміновага ліквідавання  прычын і ўмоў, якія перашкаджаюць нармальнаму выкананню работы (аварыя, прастой і г.д.), неадкладна  паведамляць аб іх наймальніку;

14.8. утрымліваць абсталяванне і прыстасаванні ў спраўным стане, падтрымліваць парадак і чысціню на сваім рабочым месцы і на тэрыторыі ўстановы адукацыі;

14.9. выконваць устаноўлены парадак вядзення і захоўвання дакументаў, матэрыяльных і іншых каштоўнасцей;

14.10. захоўваць дзяржаўную і службовую тайну, не выдаваць камерцыйную тайну наймальніка, камерцыйную тайну трэціх асоб, да якой наймальнік атрымаў доступ;

14.11. выконваць іншыя абавязкі, якія вынікаюць з заканадаўства,  лакальных нарматыўных прававых актаў, працоўнага дагавору, у тым ліку нарматыўных дакументаў  у адносінах наяўнасці,  распаўсюджвання і ўжывання алкагольных, наркатычных і табачных вырабаў.

 1. У галіне аховы працы работнік абавязаны:

выконваць патрабаванні па ахове працы;

 выконваць нормы і абавязкі па ахове працы, прадугледжаныя калектыўным дагаворам, працоўным дагаворам, службовымі (функцыянальнымі) абавязкамі, правілы ўнутранага працоўнага распарадку;

праходзіць ва ўстаноўленым заканадаўствам парадку медыцынскія агляды, навучанне, стажыроўку, інструктаж і праверку ведаў па пытаннях аховы працы, супрацьпажарнай бяспекі;

аказваць садзеянне і супрацоўнічаць з наймальнікам па пытаннях забеспячэння здаровых і бяспечных умоў працы, неадкладна паведамляць кіраўніку або іншай упаўнаважанай службовай асобе наймальніка аб няспраўнасці абсталявання, аб пагаршэнні стану свайго здароўя;

неадкладна паведамляць наймальніку аб любой сітуацыі, якая пагражае жыццю або здароўю работнікаў і навакольных, няшчасным выпадку, які адбыўся ва ўстанове, аказваць садзейнічанне наймальніку ў прыняцці мер па аказанні неабходнай дапамогі пацярпелым; выконваць іншыя абавязкі, прадугледжаныя заканадаўствам аб ахове працы.

Пералік функцыянальных абавязкаў (работ), якія павінен выконваць кожны работнік па адной ці некалькіх прафесіях, спецыяльнасцях ці пасадах адпаведнай кваліфікацыі, вызначаецца кваліфікацыйнымі даведнікамі, зацверджанымі ва ўстаноўленым парадку, адпаведнымі тэхнічнымі правіламі, інструкцыямі па пасадзе, палажэннямі, іншымі лакальнымі актамі, а таксама працоўным дагаворам.

За невыкананне ці неналежнае выкананне сваіх абавязкаў работнікі нясуць адказнасць, прадугледжаную Працоўным  кодэксам Рэспублікі Беларусь і іншымі заканадаўчымі актамі.

Работнікам установы адукацыі забараняецца выкарыстоўваць адукацыйны і выхаваўчы працэс у палітычных мэтах або для пабуджэння навучэнцаў да дзеянняў, якія супярэчаць Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь і актам заканадаўства.

Дзяржаўны і грамадскі стстус педагагічнага работніка вызначае, што педагагічны работнік з’яўляецца ўзорам прафесіяналізму і бездакорнай рэпутацыі. Усе ўдзельнікі адукацыйнага працэсу абавязаны паважаць гонар і годнасць педагагічных работнікаў.

У сваёй дзейнасці педагагічныя работнікі павінны кіравацца наступнымі правіламі:

Рэалізаваць дзяржаўную палітыку ў сферы адукацыі.

Будаваць працу на аснове безумоўнай узаемнай павагі годнасці навучэнцаў, іх законных прадстаўнікоў, калег.

Добрасумленна і якасна выконваць прафесійныя абавязкі. Пастаянна ўдасканальваць свій прафесіяналізм.

Фарміраваць у навучэнцаў духоўна-маральныя каштоўнасці, грамадзянскасць, патрыятызм, імкненне да здаровага ладу жыцця.

Быць чэсным, справядлівым і адкрытым для зносін.

Праяўляць дабразычлівасць, ветлівасць і тактоўнасць, пазбягаць канфліктаў ва ўзаемаадносінах.

У рамках заканадаўства зберагаць тайну асабіста даверанай інфармацыі.

Садзейнічаць стварэнню пазітыўных узаемаадносін у калектыве навучэнцаў і педагагічным калектыве.

Выконваць этычныя прынцыпы і нормы ў медыяпрасторы.

Знешнім выглядам, паводзінамі, культурай зносін адпавядаць статусу педагагічнага работніка.

4. АБАВЯЗКІ НАЙМАЛЬНІКА

16. Наймальнік абавязаны:

16.1. рацыянальна выкарыстоўваць працу работніка;

16.2. забяспечваць працоўную, вытворчую і выканаўчую дысцыпліну;

16.3. весці ўлік фактычна адпрацаванага работнікам часу;

16.4. забяспечваць выплату зарабатнай платы ў тэрміны і ў памерах, устаноўленых заканадаўствам, калектыўным дагаворам;

16.5. забяспечваць на кожным рабочым месцы ўмовы працы, якія адпавядаюць патрабаванням па ахове працы, выконваць устаноўленыя нарматыўнымі прававымі актамі, у тым ліку тэхнічнымі нарматыўнымі актамі, патрабаванні па ахове працы. Пры адсутнасці ў нарматыўных прававых актах, у тым ліку ў тэхнічных нарматыўных актах, патрабаванняў па ахове працы прынімаюць неабходныя меры, якія забяспечваюць захаванне жыцця, здароўя і працаздольнасці работнікаў ў працэсе працоўнай дзейнасці;  

16.6. прымаць неабходныя меры па прафілактыцы і папярэджанні вытворчага траўматызму, прафесійных і іншых захворванняў работнікаў, кантраляваць веды і прытрымліванне работнікамі патрабаванняў інструкцый па ахове працы і пажарнай бяспецы; своечасова і правільна праводзіць расследаванне і ўлік нясчасных выпадкаў на вытворчасці;

16.7. у выпадках,  прадугледжаных заканадаўствам і лакальнымі прававым актамі, своечасова прадастаўляць гарантыі і кампенсацыі ў сувязі са шкоднымі і (або) небяспечнымі ўмовамі працы (скарочаны рабочы дзень, дадатковы водпуск і інш.), выконваць нормы па ахове працы жанчын, моладзі і інвалідаў;

16.8. забяспечваць работнікаў у адпаведнасці з устаноўленнымі нормамі спецыяльнай вопраткай, спецыяльным абуткам і іншымі сродкамі індывідуальнай абароны, арганізаваць адпаведнае захоўванне і догляд за гэтымі сродкамі;

16.9. забяспечыць выкананне заканадаўства аб працы, умовах, устаноўленых калектыўным дагаворам, працоўнымі дагаворамі, іншымі лакальнымі прававымі актамі і працоўнымі дагаворамі;

16.10. своечасова афармляць змены ў працоўных абавязках работніка і знаёміць яго з імі;

16.11. забяспечваць прафесійную падрыхтоўку, павышэнне кваліфікацыі, перападрыхтоўку і стажыроўку работнікаў у адпаведнасці з заканадаўствам;

16.12. ствараць неабходныя ўмовы для сумяшчэння работы з атрыманнем адукацыі ў адпаведнасці з Працоўным кодэксам Рэспублікі Беларусь;

16.13. забяспечваць удзел работнікаў у кіраванні ўстановай, своечасова разглядваць крытычныя заўвагі работнікаў і  паведамляць ім аб прынятых мерах;

16.14. прадстаўляць па запыце кантралюючых (надзорных) органаў, упаўнаважаных на правядзенне праверак выканання заканадаўства аб працы і аб ахове працы, інфармацыю і (або) дакументы, вядзенне якіх прадугледжана заканадаўствам аб працы і аб ахове працы або паведамляць аб іх адсутнасці;

16.15. афармляць змяненні ўмоў і  спыненне працоўнага дагавору з работнікам загадам і аб’яўляць яго работніку пад роспіс;

16.16. адхіляць работніка ад працы ў выпадках, прадугледжаных Працоўным кодэксам Рэспублікі Беларусь і заканадаўствам;

16.17. выконваць іншыя абавязкі, якія выцякаюць з заканадаўства, лакальных нарматыўных прававых актаў і працоўных дагавораў;

 1. У галіне аховы працы наймальнік абавязаны забяспечваць: бяспеку пры эксплуатацыі тэрыторыі, будынка (памяшканняў), збудаванняў, абсталявання;

         умовы працы на кожным працоўным месцы, якія адпавядаюць патрабаванням па ахове працы;

         рэжым работы і адпачынку работнікаў, устаноўлены сапраўднымі правіламі ўнутранага распарадку і працоўным дагаворам;

         выдачу работнікам, занятым на работах са шкоднымі ўмовамі працы, неабходных сродкаў індывідуальнай абароны;

         кантроль за выкананнем заканадаўства аб ахове працы работнікамі;

         прыняцце мер па прадухіленні аварыйных сітуацый, захаванні жыцця і здароўя работнікаў пры ўзнікненні такіх сітуацый, аказанні пацярпелым пры няшчасных выпадках на вытворчасці неабходнай дапамогі, іх дастаўцы ва ўстанову аховы здароўя;

правядзенне атэстацыі працоўных месцаў па ўмовах працы; навучанне, стажыроўку, інструктаж і праверку ведаў работнікаў па пытаннях аховы працы ў парадку, устаноўленым рэспубліканскім органам дзяржаўнага кіравання, які праводзіць дзяржаўную палітыку ў галіне працы і супрацьпажарнай бяспекі;

расследаванне і ўлік няшчасных выпадкаў на вытворчасці, прафесійных захворванняў, тэхнічнае расследаванне прычын аварый, распрацоўку і рэалізацыю мер па іх прафілактыцы і папярэджанні;

         пакрыццё шкоды, прычыненай жыццю і здароўю работнікаў, у адпаведнасці з заканадаўствам;

         допуск службовых асоб кантралюючых (надзорных) органаў, упаўнаважаных на правядзенне праверак выканання заканадаўства аб ахове працы, да праверкі і прадстаўленне неабходных для праверкі дакументаў, а таксама допуск правяраючых для абследавання тэрыторый і памяшканняў, якія выкарыстоўваюцца для ажыццяўлення дзейнасці;

         прызначэнне службовых асоб, адказных за арганізацыю аховы працы і супрацьпажарнай бяспекі ва ўстанове адукацыі;

         іншыя абавязкі, прадугледжаныя заканадаўствам.

         Наймальнік здзяйсняе свае абавязкі ў адпаведных выпадках па ўзгадненні ці з удзелам прафсаюза, у тым ліку пры прыняцці лакальных нарматыўных прававых актаў, якія датычацца працоўных і сацыяльна-эканамічных правоў работнікаў.

За невыкананне ці неналежнае выкананне сваіх абавязкаў наймальнік нясе адказнасць, прадугледжаную Працоўным кодэксам Рэспублікі Беларусь і іншымі заканадаўчымі актамі.

5. РАБОЧЫ ЧАС І ЯГО ВЫКАРЫСТАННЕ

18. Рабочым лічыцца час, на працягу якога работнік у адпаведнасці з Працоўным кодэксам Рэспублікі Беларусь і іншымі заканадаўчымі актамі аб працы, лакальнымі прававымі актамі і ўмовамі працоўнага дагавора абавязаны знаходзіцца на рабочым месцы або ў іншым устаноўленым па ўзгадненні з наймальнікам месцы і выконваць працоўныя абавязкі, а таксама час работы, выкананай па прапанове, распараджэнні ці з ведама наймальніка зверх устаноўленай працягласці рабочага часу (звышурочная работа, работа ў дзяржаўныя святы, святочныя і выхадныя дні (частка першая артыкула 147 Працоўнага кодэкса Рэспублікі Беларусь ).

19. Нарміраванне працягласці рабочага часу здзяйсняецца наймальнікам з улікам абмежаванняў, устаноўленых Працоўным кодэксам Рэспублікі Беларусь і калектыўным дагаворам.

Час адпачынку - час, на працягу якога работнік не заняты на рабоце і можа выкарыстоўваць яго па сваім меркаванні. Да яго адносіцца:

абедзенны перапынак - час для адпачынку і харчавання працягласцю не менш за 20 хвілін і не больш за 2-х гадзін;

         штодзённы адпачынак - перапынак у працы ў перыяд пасля заканчэння працоўнай змены і да яе пачатку ў наступны працоўны дзень;     

         штотыднёвы адпачынак (выхадныя дні) - час пасля заканчэння работы ў апошні працоўны дзень тыдня і да пачатку работы ў пачатку наступнага тыдня;

         выхадныя дні прадастаўляюцца не пазней як за пяць працоўных дзён запар;

         працягласць штотыднёвага бесперапыннага адпачынку павінна быць не менш за 42 гадзін;

         святочныя дні - дні адпачынку, устаноўленыя і аб’яўленыя Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь нерабочымі;

          водпуск - час працоўнага водпуску;

         дадатковыя штодзённыя перапынкі ў працы дворніка ў халодную пару года (+10 і ніжэй  і цёплы час года (10 і вышэй) праз 1 гадзіну на працягу 10 хвілін.

 1. Поўная норма працягласці рабочага часу не можа перавышаць 40 гадзін у тыдзень.

Поўная норма працягласці рабочага часу  на адну стаўку для:

настаўнікаў усіх спецыяльнасцей - 20 гадзін у тыдзень;

дырэктара, намесніка дырэктара - 40 гадзін у тыдзень;

загадчыка гаспадаркай  - 40 гадзін у тыдзень;

сакратара, работнікаў бібліятэкі - 40 гадзін у тыдзень;

педагога-арганізатара, педагога-псіхолага, педагога сацыяльнага - 40 гадзін у тыдзень;

выхавальніка групы падоўжанага дня - 30 гадзін у тыдзень;

выхавальніка рознаўзроставай групы - 36  гадзін у тыдзень;

выхавальніка групы інтэграванага навучання і выхавання – 25 гадзін у тыдзень.

лабаранта, памочніка выхавальніка, рабочага па абслугоўванні будынка, гардэробшчыка, дворніка, повара, кухоннага работніка, кладаўшчыка, прыбіральшчыка службовых памяшканняў  -  40 гадзін у тыдзень;

вартаўніка  -  40 гадзін у тыдзень (суміраваны ўлік рабочага часу за квартал згодна з вытворчым каляндаром і графікам работы)

 1. Рэжым рабочага часу вызначае час пачатку і заканчэння рабочага дня, час абедзеннага і другіх перапынкаў, паслядоўнасць чаргавання работнікаў па зменах, рабочыя, выхадныя дні.
 2. Рэжым рабочага часу работнікаў распрацоўваецца зыходзячы з рэжыму работы дзяржаўнай установы адукацыі “Орлеўская сярэдняя школа імя С.П.Шупені” і вызначаецца правіламі ўнутранага працоўнага распарадку, графікамі работ (зменнасці).

Графік работ (зменнасці) зацвярджаецца наймальнікам па ўзгадненні з прафсаюзам.

Наймальнік мае права ва ўстаноўленым заканадаўствам парадку ўводзіць рэжым падзелу працоўнага дня на часткі, рэжым гнуткага працоўнага часу і іншыя рэжымы працоўнага часу.

Устаноўлены рэжым рабочага часу даводзіцца да ведама работнікаў не пазней за адзін месяц да ўвядзення яго ў дзеянне.

У выпадку вытворчай неабходнасці (частка другая артыкула 33 ТКРБ) наймальнік мае права змяніць паслядоўнасць чаргавання работнікаў па зменах, папярэдзіўшы аб гэтым работніка не пазней як за дзень да пачатку змены.

Наймальнік мае права вызначыць магчымасць змянення рэжыму рабочага часу работнікам на падставе іх пісьмовых заяў для асабістых мэт, а таксама прычыны, якія могуць прызнавацца ўважлівымі (хвароба работніка, наведванне ўрача іншымі выключнымі выпадкамі асабістага і сямейнага характару), устанавіўшы парадак і афрмленне такой змянення загадам.

Працягласць працоўнага часу ў працоўны дзень, які непасрэдна папярэднічае дзяржаўнаму святу або святочнаму дню (частка першая артыкула 147 ПК РБ), скарачаецца на адну гадзіну. Калі па ўмовах вытворчасці скарачэнне працягласці працоўнага часу, прадугледжанае часткай першага гэтага артыкула, немагчыма, перапрацоўка кампенсуецца па пагадненні бакоў прадастаўленнем дадатковага дня адпачынку, які аплачваецца ў адзінарным памеры, па меры назапашвання гэтых гадзін або павышанай іх аплатай у памеры, устаноўленым для аплаты звышурочнай работы (частка першая артыкула 69 ПК РБ).

 1. Рэжым работы дзяржаўнай установы адукацыі “Орлеўская сярэдняя школа імя С.П.Шупені” абумоўлены адной зменай вучэбных заняткаў, 5-дзённым вучэбным тыднем, 6-дзённым працоўным тыднем:

23.1. 1 змена: 9.00-15.30

Рэжыма работы спартыўнай залы вызначаецца 6-дзённым рабочым тыднем да 22.00 гадзін

Шосты рабочы дзень выкарыстоўваецца для правядзення спартыўна-аздараўленчай, пазаўрочнай і выхаваўчай работы.

23.2. Для дашкольнай групы ўстаноўлены 5-дзённы рабочы тыдзень:

пачатак рабочага дня - 8г. 00 мін.

канец рабочага дня - 18г. 30мін.

23.3. Рэжым рабочага часу педагагічных работнікаў вызначаецца графікам работы, раскладам вучэбных заняткаў.

Графікі работы, расклад заняткаў састаўлены з улікам педагагічнай мэтазгоднасці, выканання патрабаванняў санітарна-гігіенічных нормаў, асаблівасцей работы ўстановы адукацыі і зацвярджаюцца дырэктарам па ўзганненні іх з прафсаюзам.

Рэжым рабочага часу дырэктара, намесніка дырэктара, педагога арганізатара, педагога-псіхолага, сацыяльнага педагога, настаўніка-дэфектолага, работніка бібліятэкі, гардэробшчыка, лабаранта, тэхнічных работнікаў вызначаецца графікам і зацвярджаецца наймальнікам.

23.4. Шасцідзённы працоўны тыдзень устанаўліваецца для вартаўнікоў установы адукацыі, рэжым рабочага часу, згодна з графікам зменнасці, час, неабходны для прыёму ежы прадастаўляецца на працягу рабочай змены і ўключаецца ў працоўны час (пункт 3 артыкула 134 ПК РБ).

Суміраваны ўлік рабочага часу вартаўніка ўводзіцца па ўзгадненні з прафсаюзным камітэтам – квартал.

         Штотыднёвая працягласць працоўнага часу пры суміраваным уліку можа быць большай або меншай за ўстаноўленую норму працягласці працоўнага часу ў тыдзень (артыкулы 112–114 Працоўнага кодэкса Рэспублікі Беларусь). Пры гэтым штодзённая працягласць працоўнага часу не можа перавышаць 12 гадзін у сярэднім за ўліковы перыяд.

         Сума гадзін працоўнага часу па графіку работы (зменнасці) за ўліковы перыяд не павінна перавышаць нормы гадзін за гэты перыяд, разлічанай у адпаведнасці з артыкуламі 112-117 Працоўнага кодэкса Рэспублікі Беларусь.

         Уліковым перыядам пры падсумоўваным уліку працоўнага часу прызнаецца перыяд, у межах якога павінна быць выканана ў сярэднім устаноўленая для дадзенай катэгорыі работнікаў норма працягласці рабочага часу ў тыдзень (артыкулы 112–114 Працоўнага кодэкса Рэспублікі Беларусь).

 1. Вучэбная нагрузка педагагічных работнікаў Дзяржаўнай ўстановы адукацыі “Орлеўская сярэдняя школа імя С.П. Шупені” на вучэбны год устанаўліваецца дырэктарам установы адукацыі па ўзгадненні з прафсаюзны камітэтам у адпаведнасці з працоўным заканадаўствам і іншымі нарматыўнымі актамі. Папярэдняя вучэбная нагрузка педагагічным работнікам устанаўліваецца ў красавіку месяцы бягучага года. Канчаткова вучэбная нагрузка ўстанаўліваецца ў жніўні месяцы бягучага года і афармляецца загадам дырэктара.

24.1. Працягласць рабочага часу педагагічных работнікаў пры выкананні службовых інструкцый складаецца з нарміраванай і ненарміраванай частак працоўнага часу.

Нарміраванай часткай рабочага часу педагагічных работнікаў з’яўляецца ўстаноўлены ім аб’ём  педагагічнай работы, гадзін арганізацыйна-выхаваўчай і гуртковай работы дадатковага кантролю вучэбнай дзейнасці навучэнцаў (выхаванцаў). Фактычнае выкананне гадзін арганізацыйна-выхаваўчай работы і дадатковга кантролю вучэбнай дзейнасці навучэнцаў паказваецца настаўнікам (выкладчыкам) у журнале  аналагічна запісам аб праведзеных уроках (вучэбных занятках).

Ненарміраваная частка работы, якая патрабуе  затрат рабочага часу, але не мае пэўных межаў, выконваецца педагагічнымі работнікамі ў адпаведнасці з іх абавязкамі на пасадзе.

24.2. Кіраўнік прыцягвае на грамадскіх пачатках педагагічных работнікаў да дзяжурства  па ўстанове адукацыі. Дзяжурства павінна пачынацца ў 8 гадзін 00 мінут і заканчвацца ў 15 гадзін 40  мінут. Графік дзяжурства складаецца на паўгоддзе і зацвярджаецца кіраўніком установы адукацыі па ўзгадненні з прафсаюзным камітэтам.

24.3. Пры ўстанаўленні аб’ёма педагагічнай нагрузкі ў педагагічных работнікаў, як правіла, павінна захоўвацца пераемнасць класаў (групаў), а таксама гарантаваны законам мінімальны аб’ём педагагічнай нагрузкі.

Для забеспячэння высокага ўзроўню навучання і выхавання  мэтазгодна, каб аб’ём педагагічнай нагрузкі не перавышаў колькасць гадзін, адпаведную паўтары стаўкам.

Педагагічным работнікам школы, якія маюць нагрузку не больш за 1 стаўку, можа прадстаўляцца адзін дзень ў тыдзень для метадычнай работы і павышэння кваліфікацыі. У гэты дзень работнік павінен знаходзіцца на рабочым месцы, займацца падрыхтоўкай да ўрокаў і пазакласных мерапрыемстваў, афармленнем кабінета і навядзеннем парадку на сваім рабочым месцы, па ўзгадненні з намеснікам дырэктара па вучэбнай рабоце наведваць метадычныя аб’яднанні і пераймаць вопыт іншых вучэбных устаноў.

Няпоўны аб’ём педагагічнай нагрузкі педагагічным работнікам можа ўстанаўлівацца толькі з іх пісьмовай згоды, акрамя выпадкаў, калі работнік па працоўным дагаворы (кантракту) прыняты менш чым на стаўку. Аб’ём педагагічнай нагрузкі, павінен быць стабільным на працягу ўсяго навучальнага года. Памяншэнне аб’ёма педагагічнай нагрузкі магчыма пры  памяншэнні агульнай колькасці гадзін у вучэбных планах установы адукацыі або скарачэнні кантынгента навучэнцаў (выхаванцаў), класаў-камплектаў (вучэбных групаў) на працягу навучальнага года.

24.4. Педагагічныя работнікі прыходзяць на работу не пазней, чым за 15 хвілін да пачатку сваіх урокаў (вучэбных заняткаў), і лічацца свабоднымі пасля заканчэння іх і пазакласных мерапрыемстваў.

Прысутнасць ў класе (групе) ў час заняткаў работнікаў  установы адукацыі або іншых асоб дапускаецца толькі са згоды кіраўніка і папярэдняга ўведамлення педагагічнага работніка.

Педагагічным і іншым работнікам дзяржаўнай установы адукацыі “Орлеўская сярэдняя школа імя С.П.Шупені” забараняецца змяняць на свой погляд расклад вучэбных заняткаў, перапынкаў паміж імі.

24.5. Педагагічныя работнікі, якія па тых або іншых уважлівых прычынах не могуць праводзіць урокі (вучэбныя заняткі), павінны  папярэдзіць аб гэтым кіраўніка, адпаведнага намесніка, у іх адсутнасць дзяжурнага адміністратара. Сваю адсутнасць яны павінны пацвердзіць апраўдальным дакументам пры выхадзе на работу.

24.6. Час восеньскіх, зімовых і вясенніх канікулаў, а таксама час летніх канікулаў, якія  не супадаюць са штогадовым адпачынкам работнікаў з’яўляецца рабочым часам. У гэтыя перыяды яны прыцягваюцца  да работы ў межах часу, які не перавышае  аб’ём іх педагагічнай нагрузкі. У выпадку вытворчай неабходнасці дапускаецца прыцягненне работнікаў да работы звыш іх педагагічнай нагрузкі з паслядоўнай даплатай або прадстаўленнем адгула (па згодзе  з работнікам).

Рэжым работы калектыву ў канікулярны час вызначаецца загадам кіраўніка   ўстановы   адукацыі. У  выпадку  адсутнасці                   дадзенага загада педагагічныя работнікі працуюць у рэжыме вучэбнай нагрузкі, графіка работ гадзін арганізацыйна-выхаваўчай работы, дадатковага кантролю вучэбнай дзейнасці.

24.7. У канікулярны час вучэбна-дапаможны і тэхнічны персанал установы адукацыі можа прыцягвацца да выканання гаспадарчых работ, якія  не патрабуюць спецыяльных ведаў і ўменняў (дробны рамонт, работа на тэрыторыі ўстановы адукацыі і др.), у межах устаноўленага ім рабочага часу.

24.8. Кругласутачны доступ ва ўстанову адукацыі дазваляецца дырэктару, намесніку дырэктара, загадчыку гаспадаркі.

24.9. Для работнікаў, якія працуюць па сумяшчальніцтве і працуюць на няпоўную стаўку, час пачатку і заканчэння работы ўстанаўліваецца згодна з раскладам заняткаў, графікам, зацверджаным дырэктарам і ўзгодненым з прафсаюзным камітэтам.

 1. Рэжым рабочага часу пры зменнай рабоце вызначаецца графікам зменнасці ў адпаведнасці з артыкулам 123 Працоўнага кодэкса Рэспублікі Беларусь. Пры гэтым працягласць змены не можа перавышаць 12 гадзін. Іншая працягласць змены для асобных катэгорый работнікаў можа ўстанаўлівацца Урадам Рэспублікі Беларусь. Работнікі чаргуюцца па зменах раўнамерна. Работа на працягу двух змен запар забараняецца.
 2. Работнік абавязаны ў парадку, які ўстаноўлены наймальнікам, адзначыць:

прыход на работу;

адыход з работы;

адлучэнне з работы на працягу рабочага дня.

 Кіраўнік абавязаны арганізоўваць улік яўкі на работу і адыходу з работы кожнага работніка (артыкул 133 Працоўнага кодэксу Рэспублікі Беларусь). Формы журнала для ўліку часу прыходу на работу і адыходу з яе, журнала кантролю за выкарыстаннем рабочага часу, а таксама парадак іх запаўнення і захоўвання, адказны за вядзенне журналаў зацвярджаюцца загадам.

 1. У рабочы час забараняецца адцягваць увагу работнікаў ад непасрэднай работы, вызваляць ад работы для выканання грамадскіх абавязкаў і правядзення мерапрыемстваў, не звязаных з вытворчай дзейнасцю, калі іншае не прадугледжана заканадаўствам.

Педагагічныя саветы, нарады пры дырэктары, пасяджэнні метадычных аб’яднанняў настаўнікаў-прадметнікаў, выхавальнікаў, прафсаюзныя нарады і іншыя праводзяцца ў нерабочы час, у суботнія і канікулярныя дні.

 1. Чарговасць прадстаўлення працоўных адпачынкаў устанаўліваецца для калектыву работнікаў графікам працоўных адпачынкаў, які зацвярджаецца кіраўніком па ўзгадненні з прафсаюзным камітэтам. Пры складанні графіка працоўных адпачынкаў наймальнік улічвае меркаванне работніка аб часе яго адыходу ў водпуск, калі гэта не перашкаджае нармальнай дзейнасці ўстановы і рэалізацыі права на адпачынак іншых работнікаў, а таксама плануе чарговасць працоўных адпачынкаў у адпаведнасці з часткай чацвёртай артыкула 168 Працоўнага кодэкса Рэспублікі Беларусь.

Графік працоўных адпачынкаў складаецца на кожны каляндарны год не пазней 1 красавіка і даводзіцца да ведама ўсіх работнікаў установы адукацыі.

Работнікі ўстановы адукацыі маюць права на працоўныя і сацыяльныя адпачынкі пры наяўнасці падстаў, прадугледжаных Працоўным кодэксам:

працоўны адпачынак: асноўны адпачынак і дадатковы (за работу са шкоднымі ўмовамі, за асаблівы характар працы);

сацыяльны водпуск: па цяжарнасці і родах, па догляду за дзецьмі да трох год, у сувязі з навучаннем, па ўважлівых прычынах асабістага і сямейнага характару.

Працоўныя адпачынкі (асноўны і дадатковы) за першы рабочы год прадастаўляюцца не раней як праз шэсць месяцаў работы ў наймальніка.

Да заканчэння шасці месяцаў работы наймальнік абавязаны прадаставіць адпачынак па жаданні работніка:

                                жанчынам перад водпускам па цяжарнасці і родах або пасля яго; асобам маладзейшых за 18 гадоў;

         работнікам, прынятым на работу ў парадку пераводу;

         сумяшчальнікам, калі працоўны адпачынак па асноўным месцы работы прыпадае на перыяд да шасці месяцаў работы па сумяшчальніцтву;

         жанчынам, якія маюць двух і больш дзяцей ва ўзросце да чатырнаццаці гадоў або дзіця-інваліда ва ўзросце да васемнаццаці гадоў;

         работнікам, якія навучаюцца ў завочнай форме атрымання адукацыі;

         у іншых выпадках, прадугледжаных калектыўным дагаворам.

6. ЗААХВОЧВАННІ ЗА ПОСПЕХІ Ў РАБОЦЕ

29. Віды і парадак прымянення заахвочванняў работнікаў за добрасумленную працу вызначаецца правіламі ўнутранага працоўнага распарадку і калектыўным дагаворам.

 За ўзорнае выкананне працоўных абавязкаў, поспехі ў навучанні і выхаванні навучэнцаў (выхаванцаў), працяглую і  бездакорную работу, наватарства ў працы і іншых дасягненнях прымяняюцца наступныя заахвочванні:

аб’яўленне падзякі, выдача прэміі, прадстаўленне да ўзнагароджання граматай, Ганаровай граматай, прысваення ганаровых званняў, занясення на Дошку гонару аддзела адукацыі, спорту і турызму Шчучынскага райвыканкама.

Заахвочванні аб’яўляюцца загадам наймальніка і даводзяцца да ведама работнікаў установы адукацыі.

Аб’яўленыя загадам заахвочванні заносяцца ва ўстаноўленым парадку ў працоўную кніжку работніка.

 1. За асаблівыя працоўныя заслугі перад грамадствам і дзяржавай работнікі могуць быць прадстаўлены да дзяржаўных узнагарод.

 

 1. АДКАЗНАСЦЬ ЗА ПАРУШЭННЕ ПРАЦОЎНАЙ ДЫСЦЫПЛІНЫ
 2. За здзяйсненне работнікам дысцыплінарнага праступка наймальнік мае права прымяніць да работніка наступныя меры дысцыплінарнага спагнання:

заўвага;

вымова;

пазбаўленне поўнасцю або часткова дадатковых выплат стымулюючага характару;

звальненне.

 1. Звальненне ў якасці меры дысцыплінарнага спагнання можа быць прыменена ў выпадках:

32.1. невыкананне без уважлівых прычын працоўных абавязкаў работнікам, які мае нязнятае (непагашанае) дысцыплінарнае спагнанне;

32.2. аднаразовага грубага парушэння работнікам працоўных абавязкаў, якое прызнаецца такім у адпаведнасці з заканадаўчымі актамі, у тым ліку:

прагулу (у тым ліку адсутнасці на працы больш за тры гадзіны на працягу працоўнага дня) без уважлівых прычын;

з’яўлення на рабоце ў стане алкагольнага, наркатычнага або таксічнага ап’янення, а таксама распівання спіртных напіткаў, ужывання наркатычных сродкаў, псіхатропных рэчываў, іх аналагаў, таксічных рэчываў у працоўны час або па месцы працы;

здзяйснення па месцы працы крадзяжу маёмасці наймальніка, устаноўленага прыгаворам суда, які ўвайшоў у законную сілу або пастановай органа, у кампетэнцыю якога ўваходзіць накладанне адміністрацыйнага спагнання;

парушэння вытворча-тэхналагічнай, выканальніцкай або працоўнай дысцыпліны, што прывяло да прычынення ўстанове ўрону ў памеры, які перавышае тры сярэднямесячныя заработныя платы работнікаў Рэспублікі Беларусь;

парушэнні патрабаванняў па ахове працы, якое прывяло да калецтва або смерць іншых работнікаў.

32.3. прычынення работнікам у сувязі з выкананнем працоўных абавязкаў дзяржаве, юрыдычным і (або) фізічным асобам маёмаснага ўрону, устаноўленага рашэннем суда, якое ўступіла ў законную сілу;

32.4. неаднаразовага (два і больш разоў на працягу шасці месяцаў) парушэння ўстаноўленага заканадаўствам парадку разгляду зваротаў грамадзян і юрыдычных асоб, а таксама неправамернай адмовы ў разглядзе зваротаў грамадзян і юрыдычных асоб, якія адносяцца да кампетэнцыі адпаведнага дзяржаўнага органа;

32.5. незаконнага прыцягнення да адказнасці грамадзян і юрыдычных асоб;

32.6. неаднаразовага (два і больш разоў на працягу шасці месяцаў) прадстаўлення ва ўпаўнаважаныя органы няпоўных або недакладных звестак;

32.7. аднаразовага грубага парушэння працоўных абавязкаў кіраўніком  установы, яго намеснікамі, у тым ліку ўтойвання кіраўніком установы адукацыі фактаў парушэння работнікамі працоўных абавязкаў або непрыцягнення без уважлівых прычын віноўных асоб да ўстаноўленай заканадаўствам адказнасці за такія парушэнні;

32.8. парушэнні кіраўніком установы адукацыі без уважлівых прычын парадку і тэрмінаў выплаты заработнай платы і (або) дапамог;

32.9. парушэнні работнікам, які з’яўляецца дзяржаўнай службовай асобай, пісьмовага абавязацельства па выкананні абмежаванняў, прадугледжаных заканадаўствам аб барацьбе з карупцыяй, учынення правапарушэння, якое стварае ўмовы для карупцыі, або карупцыйнага правапарушэння;

32.10. невыканання, неналежнага або несвоечасовага выканання службовай асобай выяўленай ва ўстаноўленай заканадаўствам форме патрабавання службовай асобы, якая ажыццяўляе дзяржаўны кантроль (нагляд), прадпісання органа дзяржаўнай бяспекі, прадстаўлення органа дзяржаўнай аховы або непрыняцця мер па ўстараненню названых у іх парушэнняў.

32.11 адсутнасці на працоўным месцы ў сувязі з адбываннем адміністрацыйнага спагнання ў выглядзе адміністрацыйнага арышту, які перашкаджае выкананню працоўных абавязкаў;

32.12 прымусу работнікаў да ўдзелу ў забастоўцы, стварэнне іншым работнікам перашкод для выканання іх працоўных абавязкаў, заклік работнікаў да спынення выканання працоўных абавязкаў без уважлівых прычын;

32.13 удзелу работнікаў у незаконнай забастоўцы, а таксама іншых формах адмовы работніка ад выканання працоўных абавязкаў (цалкам або часткова) без уважлівых прычын;

32.14 парушэнні работнікаў парадку збору, сістэматызацыі, захоўвання, змянення, выкарыстання, абязлічвання, блакіравання, распаўсюджвання, прадастаўлення, выдалення персанальных дадзеных.

 1. Прагулам лічыцца няяўка на працу без уважлівай прычыны на працягу ўсяго працоўнага дня. Прагулам таксама з’яўляецца адсутнасць работніка на рабоце больш за тры гадзіны на працягу працоўнага дня без уважлівых прычын. За прагул без уважлівай прычыны наймальнік мае права зменшыць работніку працягласць працоўнага водпуску на колькасць дзён прагулу. Пры гэтым працягласць працоўнага водпуску не можа быць меншай за дваццаць чатыры каляндарныя дні.
 2. Да прымянення дысцыплінарнага спагнання ад работніка павінна быць запатрабавана пісьмовае тлумачэнне.

Адмова работніка ад дачы пісьмовага тлумачэння, немагчымасць атрымання ад работніка тлумачэння па дысцыплінарнай правіннасці не могуць служыць перашкодай для прымянення дысцыплінарнага спагнання.

Адмова работніка ад дачы пісьмовага тлумачэння, немагчымасць атрымання ад работніка тлумачэння па дысцыплінарнай правіннасці афармляюцца актам з указаннем сведак, якія прысутнічалі пры гэтым.

 1. Дысцыплінарнае спагнанне прымяняецца не пазней за адзін месяц з дня выяўлення дысцыплінарнай правіннасці, не лічачы часу хваробы работніка або догляду за хворым членам сям’і, пацверджаных лістком непрацаздольнасці або даведкай аб часовай непрацаздольнасці, знаходжання работніка ў водпуску, знаходжання на ваенных або спецыяльных зборах.

Дысцыплінарнае спагнанне не можа быць прыменена пазней за шэсць месяцаў, а па выніках рэвізіі, праверкі, праведзенай кампетэнтнымі дзяржаўнымі органамі або арганізацыямі, - пазней за два гады з дня здзяйснення дысцыплінарнай правіннасці. У названыя тэрміны не ўключаецца час вядзення па крымінальнай справе.

 1. 36. За кожную дысцыплінарную правінннасць можа быць прыменена толькі адно дысцыплінарнае спагнанне.

Да работнікаў, якія ўчынілі дысцыплінарную правіннасць, незалежна ад прымянення мер дысцыплінарнага спагнання могуць прымяняцца: пазбаўленне прэмій, змяненне часу прадастаўлення працоўнага водпуску і іншыя меры. Віды і парадак прымянення гэтых мер вызначаюцца правіламі ўнутранага працоўнага распарадку, калектыўным дагаворам, пагадненнем, іншымі лакальнымі прававымі актамі.

 1. Дысцыплінарнае спагнанне, прадугледжанае пунктам 3 часткі першай артыкула 198 Працоўнага кодэкса Рэспублікі Беларусь, прымяняецца з месяца, наступнага за месяцам выдання загаду (распараджэння, пастановы, рашэння, пратакола) аб дысцыплінарным спагнанні.

Загад (рашэнне, пратакол) аб дысцыплінарным спагнанні з указаннем матываў аб’яўляецца работніку пад роспіс у пяцідзённы тэрмін з дня выдання, не лічачы часу хваробы работніка або догляду за хворым членам сям’і, пацверджаных лістком непрацаздольнасці або даведкай аб часовай непрацаздольнасці, знаходжання работніка ў водпуску на ваенных або спецыяльных зборах.         

Загад аб дысцыплінарным спагнанні з ўказаннем матываў аб’яўляюцца работніку пад роспіс у пяцідзённы тэрмін.

Работнік, не азнаёмлены з загадам аб дысцыплінарным спагнаннем, лічыцца асобай без дысцыплінарнага спагнання. Адказ работніка ад азнаямлення з загадам афармляецца актам за подпісам прысутных пры гэтым сведкаў.

 1. Калі на працягу года з дня прымянення дысцыплінарнага спагнання на работніка не накладалі новае  дысцыплінарнае спагнанне, ён лічыцца не падвергнутым дысцыплінарнаму спагнанню.

Пры гэтым дысцыплінарнае спагнанне пагашаецца аўтаматычна без выдання загада.

Дысцыплінарнае спагнанне можа быць знята наймальнікам датэрмінова да заканчэння года па асабістай ініцыятыве, па хадатайству непасрэднага кіраўніка, прафсаюзнага камітэта або іншага прадстаўнічага органа (прадстаўніка) работнікаў, а таксама па просьбе работніка.

Датэрміновае зняцце дысцыплінарнага спагнання афармляецца загадам.

 

УЗГОДНЕНА

пратакол пасяджэння прафсаюзнага камітэта  01.09.2022г. №13

ИНСТРУКЦИЯ

об организации пропускного режима ограниченного доступа             

 

 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

         1.1.Настоящей Инструкцией  определяется организация и общий порядок осуществления  режима ограниченного доступа в государственном учреждении  образования  «Орлевская средняя школа имени С.П.Шупени» в целях обеспечения общественной безопасности, предупреждения возможных террористических, экстремистских акций, краж и других противоправных проявлений в отношении учащихся, педагогов и работников учреждения образования.

         1.2. Режим  ограниченного доступа осуществляется сотрудниками учреждения образования:

         в дневное время:

                       вахтером: с 8.00 до 16.30

                       дежурным работником: с 7.30 до 8.00

                                                                  с 16.30 до 17.30 (согласно графику)                  

         в вечернее время:

                         сторожем: с 17.30 до 21.00 (согласно графику)

         в ночное время: 

                          сторожем:   с 21.00 до 7.30 (согласно графику)

 

 1. ОРГАНИЗАЦИЯ  РЕЖИМА ОГРАНИЧЕННОГО ДОСТУПА

 

         2.1.  Учащиеся, сотрудники и посетители проходят в здание через центральный вход.

         2.2.  Центральный вход в здание школы должен быть  ограничен в рабочие дни через 15 минут после начала образовательного процесса,  в выходные и нерабочие праздничные дни – закрыт постоянно.

         2.3. На центральном входе в  здание учреждения образования устанавливается пост круглосуточной охраны.

         2.4   Данная Инструкция распространяется на сотрудников государственного учреждения  образования  «Орлевская средняя школа имени С.П.Шупени», учащихся, родителей и иных посетителей.

         2.5. Всякая торговля, реклама в помещениях учреждения образования и на его территории запрещена.

 

 1. РЕЖИМ ОГРАНИЧЕННОГО ДОСТУПА В ЗДАНИЕ

УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ

 

         3.1.  Вход в здание учреждения образования учащихся осуществляют в свободном режиме без регистрации в журнале установленного образца.

         3.2.  Начало занятий в учреждении образования в 9.00. Учащиеся  допускаются в здание учреждения с 7.30. 

         3.3.  Уходить из учреждения образования до окончания учебных занятий учащимся разрешается только на основании  личного разрешения учителя, классного руководителя, представителя администрации (под их персональную ответственность), врача (справки, заверенной врачом), или при наличии письменного заявления  от законных представителей учащихся. Классные руководители обязаны поставить в известность родителей учащихся в случае их ухода из учреждения образования до окончания учебных занятий.

         3.4.  Выход учащихся на уроки физкультуры, труда, на экскурсии, в амбулаторию и другие объекты социума осуществляется только в сопровождении педагога.

         3.5.  Члены объединений по интересам, секций и других групп для проведения внеклассных и внеурочных мероприятий, соревнований допускаются в учреждения образования (спортивный зал) согласно расписанию занятий и при сопровождении учителя.

         3.6.  Проход  учащихся в учреждения образования на дополнительные занятия после учебных занятий возможен по расписанию, представленному учителем дежурному по учреждению работнику или  сторожу. Расписание должно быть утверждено руководителем учреждения образования.

         3.7.  Во время каникул учащиеся допускаются в учреждение образования согласно плану мероприятий  на каникулы, утвержденному руководителем учреждения образования.

         3.8.  В случае нарушения дисциплины или правил поведения учащиеся могут быть доставлены к дежурному учителю, классному руководителю, администрации учреждения образования.

 

 1. РЕЖИМ ОГРАНИЧЕННОГО ДОСТУПА  ДЛЯ  РАБОТНИКОВ

 

         4.1.  Руководитель учреждения образования и  его заместители, заведующий хозяйством,   секретарь могут проходить и находиться в помещениях  учреждения образования по рабочим вопросам (в том числе в выходные и праздничные дни),  но не дольше 22.00,  если это не ограничено текущими приказами руководителя учреждения образования или вышестоящего руководства.

         4.2. Нахождение в учреждении образования других работников за рамками режима работы учреждения образования, в выходные и праздничные дни, или режима работы (графика сменности), расписания учебных занятий самого работника запрещено без согласования с руководителем учреждения образования (или по его приказу, распоряжению при условии согласия работника). Исключение составляют случаи, когда по утвержденному графику осуществляется дежурство педагогических работников для контроля за занятостью детей в вечернее время и в  каникулярный период.

         4.3.  Педагогам  рекомендовано прибывать в учреждения образования не позднее, чем за 15 минут до начала учебного процесса. Педагоги не регистрируются в «Журнале учета посетителей». Педагоги обязаны ежедневно регистрироваться в «Журнале регистрации прихода и ухода работников».

         4.4.  В отдельных случаях, в соответствии с расписанием, утвержденным руководителем учреждения образования, учебные занятия конкретного педагога могут начинаться не с первого урока (во всех случаях педагог обязан прийти в учреждение не позднее, чем за 15 минут до начала его первого урока).

         4.5.  Учителя, члены администрации обязаны заранее предупредить сторожа, вахтера, дежурного администратора о времени запланированных встреч с отдельными законными представителями, а также о времени и месте проведения родительских собраний (или иных собраний и заседаний).

         4.6.  Остальные работники приходят в учреждения образования в соответствии с режимом работы (графиком сменности), утвержденным руководителем учреждения образования, также не регистрируются в «Журнале учета посетителей», но регистрируются в «Журнале регистрации прихода и ухода работников».

 

 1. РЕЖИМ ОГРАНИЧЕННОГО ДОСТУПА В УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ УЧАЩИХСЯ

 

         5.1.  Законные представители учащихся могут быть допущены в учреждение образования в рабочие дни в соответствии с режимом работы учреждения образования (и при предъявлении документа, удостоверяющего личность в случае необходимости  с регистрацией в журнале осуществления режима ограниченного доступа). В шестой школьный день законные представители могут быть допущены в учреждение образования для участия в мероприятиях шестого школьного дня, сопровождения своих детей на мероприятия, для консультаций с учителями-предметниками, службой СППС  в соответствии с режимом работы учреждения образования.

         В остальных случаях они могут быть допущены в учреждение образования (в том числе для посещения учебных занятий) с разрешения администрации учреждения образования.

         5.2.  В экстренных случаях законные представители учащихся встречаются с педагогами  после учебных занятий (занятия), или  во время перемены.

         5.3. Для встречи с учителями в шестой школьный день или администрацией учреждения образования в приёмные дни  законные представители сообщают сторожу, вахтеру или дежурному фамилию, имя, отчество учителя или администратора, к которому они направляются, фамилию, имя своего ребенка, класс в котором он учится, цель посещения, записываются в «Журнале учета посетителей».

         5.4. Посетителям учреждения образования не разрешается проходить в учреждение образования с крупногабаритными сумками.

         5.5. Проход в учреждение образования по личным вопросам к администрации учреждения возможен по их предварительной договоренности,  а также в дни приёма граждан, предварительной записи на приём по телефону и др.

         5.6.  В случае незапланированного прихода в учреждение образования законных представителей, дежурный выясняет цель их прихода и пропускает в учреждение только с разрешения администрации.

         5.7.  Законные представители, пришедшие встречать своих детей по окончании уроков или утром до уроков, ожидают их на улице или на 1 этаже у поста вахтера (дежурного).

 

 1. РЕЖИМ ОГРАНИЧЕННОГО ДОСТУПА ДЛЯ ВЫШЕСТОЯЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРОВЕРЯЮЩИХ ЛИЦ И ДРУГИХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

 

         6.1. Лица, не связанные с образовательным процессом, посещающие учреждение образования по служебной необходимости, пропускаются  по согласованию и с разрешения  дежурного администратора, с обязательной записью в «Журнале учета посетителей».

         6.2. Должностные лица, прибывшие в учреждение образования с проверкой, пропускаются после уведомления дежурного  администратора  с обязательной записью в «Журнале учета посетителей».

         6.3. Группы лиц, посещающих учреждение образования для проведения и участия в массовых мероприятиях, семинарах, конференциях, смотрах и т.п., допускаются в здание учреждения образования после уведомления дежурного  администратора  с обязательной записью в «Журнале учета посетителей».

         6.4. Запрещается допуск в учреждение образования лиц в нетрезвом состоянии или в состоянии наркотического опьянения, лиц с крупногабаритными грузами и сумками, рекламных агентов и распространителей товаров,  и иных подозрительных лиц.

         6.5. В случае возникновения конфликтных ситуаций, связанных с допуском посетителей в здание учреждение образования, вахтер, дежурный работник  действует по указанию дежурного администратора (или руководителя учреждения образования).

         Журнал регистрации посетителей:

Дата

время прихода/ухода

Ф.И.О. посетителя

Цель посещения

(к кому прибыл)

Подпись

         Журнал должен быть прошит, страницы в нем пронумерованы. На первой странице журнала делается запись о дате его заведения.

         Замена, изъятие страниц из журнала регистрации посетителей запрещены.

 

 1.  РЕЖИМ ОГРАНИЧЕННОГО ДОСТУПА ДЛЯ ТРАНСПОРТА

 

         7.1. Ворота для въезда автотранспорта на территорию учреждения образования всегда закрыты на замок. Открывает ворота ответственный по приказу работник или  сторож, который следит возле ворот за въехавшим автотранспортом, после выезда с территории снова закрывает ворота на ключ. 

         7.2. Допуск без ограничений на территорию учреждения образования разрешается автомобильному транспорту экстренных и аварийных служб: скорой медицинской помощи, пожарной охраны, управления внутренних дел при вызове их администрацией учреждения образования, а также автотранспорту, обслуживающему столовую.  Допуск автотранспорта, прибывшего по заявке администрации, осуществляется при получении у водителей сопроводительных документов (письма, заявки, наряда и пр.) и документов, удостоверяющих личность водителя.

         7.3. Парковка автомобильного транспорта на территории учреждения образования запрещена, кроме, указанного в п. 7.2. и транспорта работников, обслуживающих учреждение образование с разрешения руководителя учреждения образования и в установленных им местах.

         В выходные, праздничные дни и в ночное время допуск автотранспорта на территорию учреждения образования осуществляется с разрешения руководителя учреждения образования или лица, его замещающего, с обязательным указанием фамилий ответственных, времени нахождения автотранспорта на территории учреждения, цели нахождения, контактных телефонов.

         Обо всех случаях длительного нахождения на территории или в непосредственной близости от образовательного учреждения, транспортных средств, вызывающих подозрение, ответственный за режим ограниченного доступа информирует руководителя учреждения образования (лицо, его замещающее) и при необходимости, по согласованию с руководителем учреждения образования (лицом, его замещающим) информирует территориальный орган внутренних дел.

         Действия лица, отвечающего за пропуск автотранспорта, в случае возникновения нештатной ситуации аналогичны действиям лица, осуществляющего режим ограниченного доступа в здание образовательного учреждения.

 

 1. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕМОНТНЫХ РАБОТ

 

         8.1. Рабочие и специалисты ремонтно-строительных организаций пропускаются в помещения учреждения образования дежурным администратором для производства ремонтно-строительных работ по распоряжению руководителя учреждения образования или на основании заявок и списков, согласованных с руководителями «Подрядчика» и «Заказчика».

 

 1. ПОРЯДОК ПРОПУСКА НА ПЕРИОД ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ

 

         9.1. Режим ограниченного доступа  в здание учреждения образования на период чрезвычайных ситуаций ограничивается.

         9.2. После ликвидации чрезвычайной (аварийной) ситуации возобновляется обычная процедура пропуска.

 

 1. ПОРЯДОК ЭВАКУАЦИИ УЧАЩИХСЯ, СОТРУДНИКОВ И ПОСЕТИТЕЛЕЙ

 

         10.1. Порядок оповещения, эвакуации учащихся, посетителей, работников и сотрудников из помещений учреждения образования при чрезвычайных ситуациях (пожар, стихийное бедствие, информация об угрозе совершения террористического акта и др.) и порядок их охраны разрабатывается руководителем учреждения образования совместно  с ответственными за ведение работы по охране и безопасности труда, пожарной и электробезопасности.

         10.2. По установленному сигналу оповещения все учащиеся, посетители, работники и сотрудники, а также работники, осуществляющие ремонтно-строительные работы в помещениях учреждения образования, эвакуируются из здания в соответствии с планом эвакуации, находящимся в помещении учреждения образования на видном и доступном для посетителей месте. Пропуск посетителей в помещения учреждения образования прекращается. Сотрудники учреждения образования и ответственные лица принимают меры по эвакуации и обеспечению безопасности находящихся в помещениях людей. По прибытии сотрудников соответствующей службы для ликвидации чрезвычайной ситуации обеспечивают их беспрепятственный вход в здание учреждения образования.

 

СОГЛАСОВАНО

Инженер по охране труда

                          Л.Г.Кучук

Разработал

заведующий хозяйством

                     Я.М.Ярошик

 

                                                                                                                                                                                                                                      

ПОЛОЖЕНИЕ

об организации режима ограниченного доступа

в  государственном  учреждении   образования

«Орлевская средняя школа имени С.П.Шупени»

 

         1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

         Настоящее Положение об организации режима ограниченного доступа в государственном учреждении  образования  «Орлевская средняя школа имени С.П.Шупени»  (далее  – Положение)  определяет  организацию  и  общий  порядок  осуществления режима  ограниченного  доступа  в государственном учреждении  образования  «Орлевская средняя школа имени С.П.Шупени»    (далее  –  учреждение  образования),  в  целях  обеспечения безопасности  учащихся,  персонала,  сохранности  имущества,  организации работы по повышению антитеррористической защищенности объекта.

 

 1. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ОГРАНИЧЕННОГО ДОСТУПА

 

         2.1.Режима  ограниченного  доступа  в  учреждении  образования устанавливается  приказом  руководителя  учреждения  образования  в соответствии с необходимыми требованиями безопасности.

         2.2. Режим  ограниченного  доступа  –  совокупность  мероприятий  и правил,  исключающих  возможность  несанкционированного  прохода

(выхода)  лиц,  проезда  (выезда)  транспортных  средств,  проноса  (выноса)          имущества на территорию или с территории учреждения образования.

         Режим  ограниченного  доступа  предусматривает  комплекс  специальных мер,  направленных  на  поддержание  и  обеспечение  установленного  порядка деятельности и определяет порядок пропуска в учреждение образования.

         2.3.Ответственность  за  осуществление  режима  ограниченного доступа  возлагается  на  ночных  сторожей, вахтера   и  лиц,  назначенных руководителем учреждения образования.

         2.4. Контроль  за  соблюдением  режима  ограниченного  доступа возлагается на заведующего хозяйством.

         2.5. Выполнение требований настоящего Положения обязательно для всех  сотрудников,  постоянно  или  временно  работающих  в  учреждении образования, обучающихся и их законных представителей, всех юридических и физических лиц, осуществляющих свою деятельность или находящихся по другим причинам на территории учреждения образования.

         2.6.  Персонал  учреждения  образования,  учащиеся  и  их  законные

представители должны быть ознакомлены с утвержденным Положением.

         2.7.  В  целях  ознакомления  посетителей  учреждения  образования  с режимом  ограниченного  доступа  и  правилами  поведения,  Положение

размещается  на  информационных  стендах  в  холле  первого  этажа  и  на

официальном Интернет – сайте.

 

 1. ПОРЯДОК ПРОХОДА УЧАЩИХСЯ, СОТРУДНИКОВ, ПОСЕТИТЕЛЕЙ В УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

 

         3.1.  Режим  ограниченного  доступа   в  здание  обеспечивается

сторожами, вахтером,  дежурным  работником  (по  графику,  составленному заведующим хозяйством и утвержденным руководителем учреждения образования).

         3.2.  Учащиеся, сотрудники и посетители проходят  (выходят)  в здание через  центральный  вход.  Остальные  выходы  закрыты  в  соответствии  с нормами  пожарной  безопасности  на  внутренние  легкооткрывающиеся запоры.

         3.3.   Проход  в здание  учреждения образования  должен быть  ограничен  в рабочие дни; в выходные, нерабочие и праздничные дни – закрыт постоянно.

         3.4. Открытие/закрытие дверей центрального входа в указанное время (7.30)  осуществляется   сторожами, вахтером, дежурным  работником  (по графику).

 

 1. РЕЖИМ ОГРАНИЧЕННОГО ДОСТУПА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ

 

         4.1. Вход  в  здание  учреждения образования учащихся  осуществляется в свободном режиме без регистрации в журнале установленного образца.

         4.2. Начало  занятий  в  учреждении  в  9.00.  Учащиеся   допускаются  в здание учреждения с 7.30.

         4.3. Уходить из  учреждения образования  до окончания учебных занятий учащимся разрешается  только  на  основании   личного  разрешения  учителя,  классного руководителя,  представителя  администрации  (под  их  персональную ответственность),  врача  (справки,  заверенной  врачом),  или  при  наличии письменного  заявления   от  законных  представителей  учащихся.  Классные руководители обязаны поставить в известность родителей учащихся в случае их ухода из учреждения образования до окончания учебных занятий.

         4.4.   Выход  учащихся  на  уроки  физкультуры,  труда,  на  экскурсии,  в амбулаторию  и  другие  объекты  социума  осуществляется  только  в сопровождении педагога.

         4.5.   Члены  объединений по интересам,  секций  и  других  групп  для  проведения внеклассных  и  внеурочных  мероприятий,  соревнований  допускаются  в учреждение образования (спортивный  зал)  согласно  расписанию  занятий  и при сопровождении учителя.

         4.6. Проход учащихся в учреждение образования на дополнительные занятия после учебных  занятий  возможен  по  расписанию,  представленному  учителем дежурному  работнику  или   сторожу.  Расписание  должно быть утверждено руководителем учреждения.

         4.7. Во время каникул учащиеся допускаются в  учреждение  согласно плану мероприятий на каникулы, утвержденному руководителем учреждения образования.

         4.8. В  случае нарушения дисциплины или правил поведения учащиеся могут  быть  доставлены  к  дежурному  учителю,  классному  руководителю, администрации учреждения.

 

 1. РЕЖИМ ОГРАНИЧЕННОГО ДОСТУПА ДЛЯ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

 

         5.1. Руководитель учреждения и его заместители, заведующий хозяйством, секретарь могут проходить и находиться в помещениях  учреждения образования по рабочим вопросам (в том числе в выходные и праздничные дни), но не позднее 22.00, если это не ограничено текущими приказами руководителя учреждения образования или вышестоящего руководства.

         5.2.  Нахождение  в  учреждении  образования  других  работников  за рамками  режима  работы  учреждения  образования,  в  выходные  и праздничные  дни  или  режима  работы  (графика  сменности),  расписания учебных  занятий  самого  работника  запрещено  без  согласования  с руководителем учреждения образования (или  по  его  приказу,  распоряжению  при  условии согласия  работника).  Исключение  составляют  случаи,  когда  по утвержденному  графику  осуществляется  дежурство  педагогических работников  для  контроля  за  занятостью  детей  в  вечернее  время  и  в каникулярный период.

         5.3.   Педагогам   рекомендовано  прибывать  в  учреждение  не  позднее, чем за 15 минут до начала учебного процесса. Педагоги не регистрируются в «Журнале  учета  посетителей».  Педагоги  обязаны  ежедневно регистрироваться в «Журнале регистрации прихода и ухода работников».

         5.4.   В  отдельных  случаях,  в  соответствии  с  расписанием, утвержденным  руководителем учреждения образования,  учебные  занятия  конкретного педагога  могут  начинаться  не  с  первого  урока  (во  всех  случаях  педагог обязан  прийти  в  учреждение  не  позднее,  чем  за  15  минут  до  начала  его первого урока).

         5.5. Учителя, члены администрации обязаны заранее предупредить сторожа, вахтера, дежурного администратора о времени запланированных встреч с отдельными законными  представителями,  а  также  о  времени  и  месте  проведения родительских собраний (или иных собраний и заседаний).

         5.6.   Остальные  работники  приходят  в  учреждение образования  в  соответствии  с режимом  работы  (графиком  сменности),  утвержденным  директором,  также не  регистрируются  в  «Журнале  учета  посетителей»,  но  регистрируются  в «Журнале регистрации прихода и ухода работников».

 

 1. РЕЖИМ  ОГРАНИЧЕННОГО  ДОСТУПА  ДЛЯ  ЗАКОННЫХ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ УЧАЩИХСЯ

 

         6.1.  Лица,  не  связанные  с  образовательным  процессом,  посещающие школу  по  служебной  необходимости,  пропускаются   по  согласованию  и  с разрешения дежурного администратора, с обязательной записью в «Журнале учета посетителей».

         6.2. Должностные  лица,  прибывшие  в  школу  с  проверкой, пропускаются после  уведомления  дежурного   администратора   с обязательной записью в «Журнале учета посетителей».

         6.3.  Группы  лиц,  посещающих  школу  для  проведения  и  участия  в массовых  мероприятиях,  семинарах,  конференциях,  смотрах  и  т.п., допускаются в здание школы после уведомления дежурного администратора с обязательной записью в «Журнале учета посетителей».

         6.4.  Запрещается  допуск  в  учреждение образования  лиц  в  нетрезвом  состоянии  или  в состоянии  наркотического  опьянения,  лиц  с  крупногабаритными  грузами  и сумками,  рекламных  агентов,  распространителей  товаров   и  иных подозрительных лиц.

         6.5.  В  случае  возникновения  конфликтных  ситуаций,  связанных  с допуском  посетителей  в  здание  учреждения образования,  вахтер, дежурный  работник   действует  по указанию дежурного администратора (или руководителя учреждения образования).

         7.5. Ведение документации при режиме ограниченного доступа.

         Данные  о  посетителях  фиксируются  в  журнале  регистрации посетителей.

         Журнал регистрации посетителей:

         Дата,  время  прихода/ухода,  Ф.И.О.  посетителя,  должность,  цель

Посещения (к кому прибыл), подпись.

         Журнал  должен  быть  прошит,  страницы  в  нем  пронумерованы.  На первой странице журнала делается запись о дате его заведения.

         Замена,  изъятие  страниц  из  журнала  регистрации  посетителей

запрещены.

 

 1. РЕЖИМ ОГРАНИЧЕННОГО ДОСТУПА ДЛЯ ТРАНСПОРТА

 

         8.1.  Ворота  для  въезда  автотранспорта  на  территорию  учреждения образования  всегда закрыты на замок. Открывает ворота ответственный по приказу работник или сторож,  который  следит  возле  ворот  за  въехавшим  автотранспортом,  после выезда с территории снова закрывает ворота на ключ.

         8.2. Допуск без ограничений на территорию учреждения образования разрешается автомобильному  транспорту  экстренных  и  аварийных  служб:  скорой медицинской  помощи,  пожарной  охраны,  управления  внутренних  дел  при вызове их администрацией школы, а также автотранспорту, обслуживающему столовую. Допуск автотранспорта, прибывшего  по заявке администрации, осуществляется при получении у водителей сопроводительных документов (письма, заявки, наряда и пр.) и документов, удостоверяющих личность водителя.

         8.3.  Парковка  автомобильного  транспорта  на  территории  учреждения образования запрещена, кроме, указанного в п.8.2. и транспорта работников, обслуживающих учреждение образование с разрешения руководителя и в установленных местах.

         В выходные, праздничные дни и в ночное время допуск автотранспорта на  территорию  учреждения образования  осуществляется  с  разрешения  руководителя учреждения  образования  или  лица,  его  замещающего,  с  обязательным указанием  фамилий  ответственных, времени  нахождения  автотранспорта на территории учреждения, цели нахождения, контактных телефонов.

         Обо  всех  случаях  длительного  нахождения  на  территории  или  в

непосредственной близости от учреждения образования, транспортных средств,  вызывающих  подозрение,  ответственный  за  режим  ограниченного доступа (сторож, вахтер, дежурный работник) информирует  руководителя  учреждения  образования  (лицо,  его замещающее)  и  при  необходимости,  по  согласованию  с  руководителем учреждения  образования  (лицом,  его  замещающим)  информирует территориальный орган внутренних дел.

         Действия  лица,  отвечающего  за  пропуск  автотранспорта,  в  случае возникновения  нештатной  ситуации  аналогичны  действиям  лица, осуществляющего режим ограниченного доступа в здание учреждения образования.

 

 1. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕМОНТНЫХ РАБОТ

 

         9.1.Рабочие  и  специалисты  ремонтно-строительных  организаций пропускаются  в  помещения  учреждения образования  дежурным  администратором,  сторожем,  для производства ремонтно-строительных работ по распоряжению руководителя учреждения образования  или  на  основании  заявок  и  списков,  согласованных  с руководителями «Подрядчика» и «Заказчика».

 

 1. ПОРЯДОК ПРОПУСКА НА ПЕРИОД ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ

 

         10.1. Режим  доступа  в  здание  учреждения образования  и  на  его   территорию  на  период чрезвычайных ситуаций ограничивается.

         10.2. После ликвидации чрезвычайной (аварийной) ситуации возобновляется обычная процедура пропуска.

 

 1. ПОРЯДОК ЭВАКУАЦИИ УЧАЩИХСЯ, СОТРУДНИКОВ И ПОСЕТИТЕЛЕЙ

 

         11.1. Порядок оповещения, эвакуации учащихся, посетителей, работников  и  сотрудников  из  помещений учреждения образования     при  чрезвычайных ситуациях  (пожар,  стихийное  бедствие,  информация  об  угрозе  совершения террористического  акта  и  др.)  и  порядок  их  охраны  разрабатывается руководителем учреждения образования  совместно с ответственными за ведение работы по антитеррору, охране и безопасности труда, пожарной и электробезопасности.

         11.2.  По  установленному  сигналу  оповещения  все  учащиеся, посетители,  работники  и  сотрудники,  а  также  работники,  осуществляющие ремонтно-строительные  работы  в  помещениях учреждения образования,  эвакуируются  из здания  в  соответствии  с  планом  эвакуации,  находящимся  в  помещении учреждения образования  на видном и доступном для посетителей месте. Пропуск посетителей в помещения учреждения образования  прекращается. Сотрудники учреждения образования  и ответственные лица принимают меры по эвакуации и обеспечению безопасности находящихся в помещениях людей. По прибытии сотрудников соответствующей службы для ликвидации  чрезвычайной  ситуации  обеспечивают  их  беспрепятственный пропуск в здание учреждения образования.