Символика, цели и задачи

Мэты і задачы на 2023/2024 навучальны год

         Мэта: забеспячэнне даступнай і якаснай адукацыі, накіраванай на  фарміраванне сацыяльна паспяховай асобы, праз актывізацыю практыка-накіраванай дзейнасці і міжпрадметных кампетэнцый навучэнцаў і педагогаў, рэалізацыю выхаваўчага патэнцыялу адукацыйнага працэсу.

         Задачы:

  1. Павышаць якасць адукацыі праз:

         актыўнае выкарыстанне ў педагагічным працэсе міжпрадметных сувязей і комплекснага падыходу;

         развіццё ў навучэнцаў уменняў прымяняць набытыя веды для вырашэння жыццёвых задач у розных сферах дзейнасці;

         аптымальнае выкарыстанне ў адукацыйным працэсе сучасных  праграмных сродкаў навучання.

  1. Павышаць узровень выхаванасці праз:

      забеспячэнне адзінства і ўзгодненасці дзеянняў сям’і і школы ў пытаннях абароны правоў і законных інтарэсаў непаўналетніх і фарміраванні прававой культуры;      

      рэалізацыю выхаваўчага патэнцыялу вучэбных заняткаў і пазаўрочных мерапрыемстваў для фарміравання ў навучэнцаў актыўнай жыццёвай пазіцыі, грамадзянкасці і патрыятызму.

  1. Ствараць умовы для зберажэння здароўя дзяцей праз:

          эфектыўнае выкарыстанне здароўезберагальнага асяроддзя ўстановы адукацыі;

          выхаванне ў навучэнцаў адказных адносін да свайго жыцця і здароўя як асабістай і грамадскай каштоўнасці;

          далейшую рэалізацыю праекта станоўчага іміджу ўстановы адукацыі, як школы дзіцяча-юнацкага хакею.

  1. Павышаць узровень прафесійных кампетэнцый педагогаў праз:

уключэнне ў адукацыйную практыку эфектыўных метадаў і прыёмаў, накіраваных на фарміраванне міжпрадметных кампетэнцый навучэнцаў;

         увядзенне новых форм метадычнай работы, накіраваных на абагульненне эфектыўных практык, садзеянне іх трансляцыі ў перыядычных выданнях;

         выкарыстанне інфармацыйна-камунікатыўных тэхналогій у адукацыйным і выхаваўчым працэсе.

  1. Умацоўваць матэрыяльна-тэхнічную базу ўстановы адукацыі праз:

         пашырэнне спектра пазабюджэтнай дзейнасці;

         пошук новых крыніц фінансавання.

 

    
 
ГІМН  ШКОЛЫ 

Светла і ўтульна ў класах прыбраных.

Радасць праменіць наўкола.

Так пачынае кожны свой ранак

Наша любімая школа.

 

Тут мы штодзённа чэрпаем сілы,

Тут мы не чуемся квола.

Дарыць нам веды, дужыць нам крылы

Наша любімая школа.

 

Час праімчыцца ў буднях і святах,

Ростань наблізіцца скора.

“Будзь жа шчаслівым, племя крылатых!-

Скажа нам родная школа.

 

Дзе б ні жылі мы – будзеш ты ўсім нам

Стукацца ў сэрца вясёла,

Роднага краю сонечны сімвал –

Наша любімая школа!